God Ile Riong Kinnga Ponganga nge Mangsengre Okei

Idioma: Mangseng

Información de Versión

Información de Derechos de Autor

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.