ฉบับอักษรลาว

Idioma: Iu Mien

Información de Versión

พระคัมภีร์ฉบับนี้จัดทำโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนใจโปรดติดต่อ: tbs@thaibible.or.th

Información de Derechos de Autor

© 2007 Thailand Bible Society