Η Καινή Διαθήκη κατά νεοελληνικήν απόδοσιν - Βέλλας

Idioma: Ελληνικά

Información de Versión

Información de Derechos de Autor

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 1967.