Lëk yam, Dinka Rek NT (Southwestern Sudan)

Idioma: Dinka: Southwestern

Información de Versión

Información de Derechos de Autor

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.