Formulario de búsqueda

San Mateo 2

Matɨꞌɨj uyoꞌváꞌmuariacaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jéehua tyoꞌmuaꞌreej

1Aꞌáa pu joꞌnɨéꞌhuacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Jesús a chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Belén, chájtaꞌnaj aꞌáa tɨ jaꞌajtyámaꞌcan ɨ chuéj japua tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Judea, aꞌájna tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn tyiꞌtyaváacaj ɨ rey jɨmeꞌ aꞌɨ́jna ɨ Herodes. Aj mu mij séecan aꞌáa jaꞌráꞌaj a Jerusalén ɨ maj jéehua tyoꞌmuaꞌreej, ɨ maj aꞌáa pujmuaꞌ jaꞌráacɨj joꞌtɨj ɨ xɨcáj jéꞌejnyinyiij, 2aꞌyaa mu mij tyuꞌtaꞌíhuoꞌ tɨjɨn:

—¿Joꞌnyij jeꞌen aꞌɨ́jna ɨ huaꞌ rey ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, ɨ tɨ oochán huanɨeꞌhuacaꞌ? Jiꞌnye xúꞌraꞌvej tu huaséj aꞌɨ́ɨn tɨ jaꞌaꞌrij aꞌájna joꞌtɨj ɨ xɨcáj jéꞌejnyinyiij, aꞌɨ́j tu jɨn mujoꞌváꞌjuꞌun tyej tyij jaatyáanajche.

3Tɨꞌɨj jáamuaꞌreeriꞌ aꞌɨ́jna ɨ rey Herodes, jéehua pu tyiꞌmuaꞌastɨ́j jaꞌraa aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ, ajta aꞌyan chaꞌtánaꞌaj tyihuóꞌruuj ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj Jerusalén joꞌcháatɨmaꞌcaa. 4Aj puꞌij Herodes néijmiꞌcaa huatajé ɨ maj tyihuáꞌijtyeꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ puaaríij, ajta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ tyeɨ́tyee jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta, aꞌyaa pu tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn: “¿Joꞌnyij jáꞌnɨeꞌhuan aꞌɨ́jna ɨ Cɨríistuꞌ?” 5Aj mu mij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Aꞌájna a Belén, ɨ chájtaꞌnaj aꞌáa tɨ jaꞌajtyámaꞌcan a Judea, jiꞌnye aꞌyaa pu tyoꞌyúꞌxacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:

6Pajta muáaj Belén, aꞌáa paj jaꞌajtyámaꞌcan a Judá,

muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ chájtaꞌnaj tɨ jéetzeꞌ cɨ́leen,

tɨꞌɨj naꞌaj tyiꞌchájtaꞌnajmee ɨ cháanacaj japua,

muéetzij jimi pu sɨ́ɨj eerányesij tɨ tyuꞌtaꞌíjtaj

ajta huaꞌchaꞌɨ́ɨj taꞌmej ɨ nyetyeɨ́ɨtyeristyamuaꞌ Israel maj jitze ajtyámaꞌcan.

7Aj puꞌij ɨ Herodes huoꞌtajé avíitzij jɨmeꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jéehua tyoꞌmuaꞌreej, tɨꞌquij huoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ aꞌnáj tɨ huataséjre aꞌɨ́jna ɨ xúꞌraꞌvej. 8Ajta jeꞌen huoꞌtaꞌítyacaꞌ aꞌájna a Belén, aꞌyan tyihuaꞌixáatyeꞌej tɨjɨn:

—Séricuj, siataꞌaj uyoꞌhuoonyij tyámuaꞌ naa aꞌɨ́jcɨ ɨ páꞌrɨꞌɨj, ajta siatɨꞌɨj jáatyoonyij, aj xu sij mujoꞌváꞌjuꞌun siaj sij naatéꞌexaatyeꞌ, nyataꞌaj nyij nyajta nyáaj ujóꞌmeꞌen nyej jaatyáanajche.

9Matɨꞌɨj aꞌyan tyanamuáaraj aꞌɨ́jcɨ ɨ rey, aj mu mij ujóꞌjuꞌ. Ajta aꞌɨ́jna ɨ xúꞌraꞌvej ɨ tɨ huaꞌ jimi huataséjre aꞌɨ́ɨ pu anaquéej huamaꞌcaꞌaj, aj puꞌij aꞌáan joꞌojcháxɨj ɨ chiꞌij japua joꞌtɨj jeꞌej jéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jna ɨ páꞌrɨꞌɨj. 10Matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jéehua tyoꞌmuaꞌreej jaaséej aꞌɨ́jcɨ ɨ xúꞌraꞌvej, jéehua mu huatóotyamuaꞌvej. 11Aj mu mij utyájrupij u chiꞌtáj, matɨꞌɨj mij jaaséej ɨ páꞌrɨꞌɨj jamuán ɨ náanajraꞌ, matɨꞌɨj mij jimi tyítunutaxɨj. Majta jeꞌen tyeꞌentyícuunaxɨj ɨ maj tyaatapuéjveꞌsij, aꞌɨ́j mu jaatapuéjve ɨ ooroj, majta cɨ́tziveꞌrij, majta ɨ cuáanyeꞌej tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn miirra. 12Ajta jeꞌen aꞌyan tyaꞌráꞌaj maj aꞌyan tyúꞌmaaracaꞌ tɨ Dios huoꞌtáꞌijmuejriꞌ maj quee huariáꞌcɨɨnyej aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Herodes, aj mu mij séej jitze ɨ juyéj joꞌcɨ́j mej mij aꞌáa joꞌréꞌnyej joꞌmaj jaꞌchej, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

Matɨꞌɨj huatóoꞌuj aꞌájna pujmuaꞌ a Egipto

13Matɨꞌɨj joꞌcɨ́ɨnyej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jéehua tyojóꞌitej, sɨ́ɨj pu ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ huataséjre aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ José tɨꞌɨj tyiꞌmáaracaj,

—Ájchesij, pataꞌaj jáꞌanviꞌtɨj mu páꞌrɨꞌɨj pajta ɨ náanajraꞌ, pej pij jóꞌraꞌnyij aꞌájna a Egipto. Aꞌáa paj joꞌtyáꞌɨtzeereꞌen ꞌasta nyanaꞌaj quee nyajtáhuaꞌaj muaatéꞌexaatyeꞌen, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ Herodes, aꞌɨ́ɨ pu jahuoonyij ɨ páꞌrɨꞌɨj tɨꞌij jaajéꞌcaj.

14Aj puꞌij ájchej ɨ José, ajta jeꞌen yoꞌvíꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ páꞌrɨꞌɨj ajta náanajraꞌ, ajta jeꞌen huaꞌ jamuán jóꞌraa aꞌájna tɨ́caꞌrij tzajtaꞌ, aꞌáa mu mij jaꞌráꞌaj a Egipto, 15aꞌáa mu mij jáꞌtyeej ꞌasta naꞌaj quee huamuɨ́ꞌ aꞌɨ́jna ɨ Herodes. Aꞌyaa pu tyuꞌrɨ́j tɨꞌij aꞌyan tyaꞌróoꞌastej ɨ nyúucarij tɨ jaataxájtacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ aráꞌtyeej tyíꞌxajtacaꞌaj ɨ Dios jitze maꞌcan tɨ aꞌyan tɨjɨn: “Aꞌáa nu pujmuaꞌ yoꞌtajé ɨ nyiyóoj aꞌájna a Egipto.”

Herodes pu tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ maj huóꞌcuiꞌnyij ɨ tɨꞌríij

16Tɨꞌɨj Herodes jáamuaꞌreeriꞌ maj jáacuanamuaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jéehua tyojóꞌitej, jéehua pu huatanyúꞌcacaꞌ, aj puꞌij tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ maj huóꞌcuiꞌnyij néijmiꞌcaa ɨ tɨꞌríij maj tyétyacaa ɨ maj aꞌyan tyéechaꞌɨj huaꞌpuaj nyinyiꞌraꞌaj múucɨj pujmuaꞌ, matɨꞌɨj manaꞌaj aꞌáa maj joꞌcháatɨmaꞌcaa a Belén, majta ɨ maj aꞌáa véjriꞌ jaꞌantacháatɨmaꞌcaa. 17Aꞌyaa puꞌij tyaꞌróoꞌastej jeꞌej tɨ tyoꞌtyéyuꞌxacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Jeremías ɨ tɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj, tɨ aꞌyan tɨjɨn:

18Aꞌyaa pu tyíꞌnamuajreꞌ aꞌájna a Ramá,

maj jéehua juyiin,

majta jéehua juxaamuɨjrityeꞌ.

Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Raquel,

tɨ huáꞌyiin ɨ juyójmuaꞌ

ajta quee jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj maj tyámuaꞌ tyeetyéjeevej,

jiꞌnye muꞌríj huácuij ɨ yójmuaꞌmuaꞌ.

19Ajta tɨꞌɨj huamuɨ́ꞌ aꞌɨ́jna ɨ Herodes, sɨ́ɨj tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ pu huataséjre aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ José tɨꞌɨj tyiꞌmáaracaj, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

20—Ájchesij, pataꞌaj jáꞌanviꞌtɨj mu páꞌrɨꞌɨj, pajta ɨ náanajraꞌ, siataꞌaj jóꞌcɨɨnyej aꞌájna chuéj japua tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Israel, jiꞌnye puꞌríj huamuɨ́ꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ jajeꞌcatamuɨꞌcaꞌaj mu páꞌrɨꞌɨj.

21Aj puꞌij ájchej aꞌɨ́jna ɨ José, ajta jeꞌen yoꞌvíꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ páꞌrɨꞌɨj ajta ɨ náanajraꞌ, matɨꞌɨj mij joꞌcɨ́j aꞌájna a Israel. 22Ajta ɨ José aꞌyaa pu tyáamuaꞌreeriꞌ tɨ ɨ Arquelao tyíꞌijtacaꞌaj jutáataj jitze maꞌcan, aꞌɨ́ɨ pu tyuꞌtátzɨɨn tɨ aꞌáa jaꞌráꞌastij a Judea. Ajta jeꞌen Dios aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨꞌɨj tyiꞌmáaracaj, aj puꞌij aꞌáa jaꞌráꞌaj joꞌtɨj aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Galileea. 23Tɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj, aꞌáa pu jaꞌhuóochejtye chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Nazaret. Aꞌyaa pu tyuꞌrɨ́j tɨꞌij aꞌyan tyaꞌróoꞌastej jeꞌej maj tyuꞌtaxájtacaꞌ ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj aꞌyan tɨjɨn: “Aꞌyaa mu jaatámuaꞌsij tɨjɨn Nazaret tɨ jáꞌmaꞌcan.”